Low-E U玻

Low-E U玻

性能

皮尔金顿提供全球领先的在线Low-e U型玻璃

玻璃系统的U值可以达到1.8,完全达到北方地区的节能设计规范要求

大幅的降低了整体建筑的能耗、提高了夕晒条件下室内的舒适度

产品

            

      在线Low-e U型玻璃                          在线防太阳Low-e U型玻璃

      Pilkington ProfilitTM Plus1.7            Pilkington ProfilitTM Antisol